Beton cena Beograd

https://suncebeton.rs

Prodaja betona

Beton je građevinski materijal koji se dobija od cementa, vode i agregata kao što su pesak ili šljunak.

Uloga betona je da očvršćava nakon ugrađivanja i mešanja, a sve se to dešava zbog hemijskog procesa koji se naziva hidratacija. U pitanju je jednostavan tehnološki postupak, međutim, i pored toga se stalno pronalaze novi načini da bi se poboljšale njegove tehničke karakteristike.

Prevoz betona

Kada naručite beton, on se po dogovoru, prevozi do željene adrese. Beton je jedan od materijala koji se najčešće koristi i to u celom svetu.

Beton pumpanje

Iako je postupak za dobijanje betona jednostavan, preko sto godina se u laboratorijama širom sveta ispituje njegova struktura i traže se načini za poboljšavanje. Pumpe za beton mogu imati ruku dužine 28, 36, 39 i 41 metar. Za ovaj postupak se koriste i posebni kamioni, kao i mikser pumpe.

Ispumpavanje betona

Kapacitet mikser pumpe može da bude sedam kubnih metara, a dužina ruke 28 metara. Ovakve karakteristike su jako dobre za gradilišta koja imaju otežan pristup. Takođe, vrlo je bitno da vozni park bude novijeg datuma.

Gotov beton

Gotov beton predstavlja sitnozrnastu betonsku mešavinu, i to je suva smesa. Može da se koristi za više namena. Mogu se obavljati razne popravke i prepravke, kao što je popravka betonskih ograda, betonskih elemanata i kocki, i još mnogo toga.

Gotovi beton

Takođe, namena gotovog betona je i kao malter za lepljenje pri ugradnji kamenih i betonskih ploča. Njegova priprema je jednostavna, nanosi imaju veliku čvrstinu, a kao i što smo naveli, primena je višestrana.

Isporuka betona

Usluge pumpanja i prevoza betona često su dostupne tokom 24 časa, ukoliko su takve potrebe vaše gradnje.  

Distribucija betona

Od svih veštačkih materijala na svetu, beton se najučestalije koristi. Pomoću njega se prave putevi, postavljaju temelji, grade zgrade i mostovi… Neki podaci govore da po svakom stanovniku planete dolazi po jedan kubni metar betona.

Spomenimo i aglomeraciju. To znači da se primenjuju različite vezivne supstance, pa se tako dobija gips beton, kreč beton, asfalt beton, beton na bazi vodenog stakla, kao i mnogim drugim.

Distribucija betona se obavlja posebnim kamionima, kamionima sa mikser pumpama, a kapaciteti bubnja kamiona su 7, 9 i 10 metara kubnih. Takođe, postoji i nadogradnja bubnja.

Cena betona

Beton se prodaje po kubicima, tako da su cene u proseku od 4500 din. pa do 6000 dinara.