Home Politika Narodna skupština Republike Srpske donela odluku

Narodna skupština Republike Srpske donela odluku

by euronet063


POSLANICI Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas Deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koja je usvojena na Svesrpskom saboru.

УСВОЈЕНА ДЕКЛАРАЦИЈА СВЕСРПСКОГ САБОРА: Народна скупштина Републике Српске донела одлуку

Foto Novosti

Kako javlja ATV, deklaracija je usvojena sa 62 glasa za.

Glasanju je prisustvovalo 65 poslanika.

Nakon usvajanja Deklaracije usledio je aplauz prisutnih poslanika.

Uz Deklaraciju, usvojeni su i Zaključci koje su usaglasili klubovi poslanika. Zaključci su usvojeni sa 62 glasa za, dva protiv i jednim suzdržanim poslanikom.

U Deklaraciji, o kojoj je danas vođena rasprava u Narodnoj skupštini, među 49 zaključaka, stavova i ciljeva, navodi se da Svesrpski sabor konstatuje da srpski narod predstavlja jedinstvenu celinu.

„Srpski narod je kroz istoriju imao više država sa različitim nazivima, te polaže pravo da baštini svoju bogatu tradiciju“, piše u tekstu Deklaracije.

Svesrpski sabor naglasio je da je Republika Srpska jedinstven i nedeljiv ustavnopravni subjekt koji samostalno obavlja svoje ustavotvorne, zakonodavne, izvršne i sudske funkcije u skladu sa Ustavom BiH – Aneksom četiri Dejtonskog mirovnog sporazuma i čija teritorija ne može biti otuđena mimo Ustava i zakona Republike Srpske.

U tekstu je istaknuto da će Deklaracija, nakon usvajanja na Svesrpskom saboru, biti ponuđena na usvajanje narodnim skupštinama Srbije i Srpske kako bi se obezbedila njena puna primena u Republici Srbiji i Republici Srpskoj.

BONUS VIDEO

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Izvor

You may also like